Home / Bilder av det nye sykehuset 1. oktober 2014 20

Foto: Pål Fondevik